Tiếng anh ứng dụng: Tự tin giao tiếp thường ngày bằng tiếng anh

350,000  50,000 

Khóa học này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe nói, phát âm, sửa lỗi thường gặp và nâng cao kỹ năng giao tiếp xử lý những tình huống thông dụng thường

Tiếng anh ứng dụng: Tự tin giao tiếp thường ngày bằng tiếng anh

350,000  50,000 

  Yêu cầu tư vấn